Głowice zgrzewcze

  Trzymania zgrzewcze to przyrządy podpiete do migomatów dające możliwości w spajaniu sposobem MIG/MAG, TIG. Wydzielić można też uchwyty plazmowe i nie tylko. Trzymania łączące MIG/MAG ochładzane mogą być powietrzem atmosferycznym też substancją ciekłą, mogą być w wersji długiej czy też normalnej, mogą być dodatkowo wyposażone w małe przełączniki. Dzięki nim spajane są stale niestopowe, niskostopowe, wysokostopowe, Al., Cu, nikiel,...

  Metoda Tig

  Metoda TIG polega na spajaniu łukową elektrodą nietopliwą, kiedy dookoła są gazy obojętne (argon, He albo mieszanina Ar + He). Daje możliwości na spajanie wszystkich metali i ich stopów oraz ich łączenie ze sobą. Na skutek niej uzyskuje się optymalną klasę złączeń, gdyż metal, który uzyskujemy jest stopem roztopionej części materiału rodzimego i spoiwa, czyli kabla elektrycznego, pręta lub pałeczki, dawanego w obszar promieniowania się...

  Druty spawalnicze są wykorzystywane w czasie scalania

  Druty spawalnicze są wykorzystywane w toku scalania stąd za ich zastosowaniem konstruuje się następna sposób tego działania. Napełnione są w środku najczęściej chlorkiem amonu lub kalafonią albo substancją chemiczną, które produkują gazy ochronne. Przygotowane są z taśmy stalowej a w ich środek wsypywany jest puder z właściwym chlorkiem amonu lub katafonią. Pręty pomocne są też w spawaniu stopów Fe z C, kiedy zasadniczo używa się te nabite...

  Sprzęty pomocnicze do scalania

  Przyrządy pomocnicze do scalania umożliwiają poszczególne czynności spawalnicze. Wyróżnić można parę najlepszych np.: • Wózek spawalniczy – lekka struktura, nośna, służący do przewozu źródeł spawalniczych, • Chłodnica spawalnicza – służy do chłodzenia płynem trzymań spawalniczych oraz różnych sprzętów potrzebujących schładzania w obiegu zamkniętym, • Ukosowarka elektryczna – ukoksowuje rogów blach, przygotowuje...

  Scalanie sposobem mig mag

  Spawanie sposobem MIG/MAG zachodzi w ochronie substancji lotnych obojętnych (MIG, zazwyczaj jest to Ar i He) lub aktywnych (MAG, najczęściej jest to CO2 lub jego mieszanina z argonem) – spawanie elektrodą topliwą. W tej technice łuk elektryczny promieniuje między scalanym substancją a elektrodą w postaci drutu a łuk i jeziorko płynnego metalu są zabezpieczone nakładem substancji lotnych obojętnych bądź aktywnych. MIG/MAG wykorzystać można...